_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hiervoor......

Na meer dan 2 jaar en 4 maanden trouwe dienst te hebben bewezen...
is de tribune begin januari 2020 helaas verwijderd.
Dit i.v.m. de terreinwerkzaamheden rondom het AFAS Experience Center.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2019

Het hoogste punt op het Kantoor werd op 26 juni 2019 bereikt..... en ook gevierd...

Het hoogste punt op het Theater werd op 12 juli 2019 bereikt.... 3 weken voor de oorspronkelijke planning!
Inmiddels is de isolatie en het basismateriaal van de gevel op het Theater aangebracht... nu nog wachten op de beplating..

 De bouwtorenkraan in het midden is op 12 juli 2019 ontmanteld en verwijderd.
De torenkraan in het Theater (zie foto) is op 3 oktober 2019 ontmanteld.
De torenkraan bij het Kantoor is op 
2 november ontmanteld.

Timelapse bouw september 2017 t/m mei 2019

Zomaar een filmpje van het AFAS Experience Center in aanbouw op 6 juni 2019

 

De inrichting van de bouwplaats

Op de bouwplaats stonden 3 vaste bouwkranen opgesteld. (rood)
Daarnaast kwamen er af en toe 3 kleinere mobiele bouwkranen (groen).

Op deze wijze vormden zij de mogelijkheid om overal genoeg hijscapaciteit te hebben.  

De 3 vaste bouwkranen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Op 1 september 2017 zijn we begonnen met de bouw.
Op 10 november 2017 is de officiële start van de bouw gegeven.
Vanaf februari 2018 worden er met 3 bouwteams nagenoeg gelijktijdig de gebouwen opgebouwd.
De planning is dat de bouw op 1 september 2020 wordt opgeleverd.
Daarna is er een half jaar voor inrichting en inhuizing zodat AFAS zich er per 15 december 2020 kan vestigen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hiervoor gerealiseerd

 

Wanden en kolommen op de keldervloer 
Op de gestorte vloeren van de kelder worden diverse wanden en kolommen geplaatst voor de -1 vloeren.

De buitenwand van het Theater

De binnenzijde van de TheaterwandStortfases keldervloer
Na het heiwerk zijn de vloeren in fases gestort volgens onderstaand schema
De stort van de keldervloer heeft in zijn geheel  3 maanden in beslag genomen, van 29 juni t/m 27 september 2018

 

 

 

 

De laatste stort van de -2 vloer


Heiwerk
Het heiwerk heeft 3 maanden in beslag genomen, van 9 maart tot 8 juni 2018.
Afwisselend met één, twee of drie heistellingen.

 Daar er in het begin een aantal palen waren gebroken, zijn we gestopt met het voorboren c.q. woelen van de grond.
Hierdoor bleek de kans op breken veel minder te zijn, terwijl het heien zonder voorwoelen ook goed ging. 

De betonpalen zijn via een vracht van 5 palen aangevoerd met een gewicht van 30.000 kg
Dit waren per dag 5 vrachtauto's met 25 palen met een totaal gewicht aan betonpalen van 150.000 kg.

De laatste paal!

Per dag is er zo'n 2.300 m3  zand afgegraven en afgevoerd met 10 vrachtauto's die 10 ritten per dag deden.
Het soortelijk gewicht van zand is 1.450 kg, dit betekent dat er per dag 
drie miljoen driehonderdvijfendertigduizend kilo is
 afgevoerd.
 Via een weegbrug op het bouwterrein zijn de vrachtauto's met hun zandvracht gewogen.
  Het zand is daarna direct door naar de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort gebracht.
Waar nog puin in het zand zat, is dit door een speciale zeefmachine er uitgehaald.
Bij het uitgraven zijn we nog 657 oude heipalen tegenkomen van het Bank Giro Centrale gebouw, die allemaal zijn afgevoerd.
Gemiddeld over het gehele bouwoppervlakte is er tot een diepte van ca. 4,5 meter afgegraven. 
  
Onderstaand de doorgelopen routing en het aantal palen van het heiwerk vanaf het Theater richting Hoofdgebouw.

Theater (T)  Fase 1 281 heipalen geplaatst
Midden-Restaurant (M-R)  Fase 2+3 323 heipalen geplaatst
Midden-Sport-Opleidingen (M-O)  Fase 4-1 + 4-2 + 5 181 heipalen geplaatst
Hoofdgebouw (K)  Fase 6 220 heipalen en is geplaatst
Totaal zijn er 1.005 heipalen geslagen

_______________________________________________________________________________________________________________________________

75% van de bouwwegen op het terrein zijn aangelegd met puin van de bestaande keermuren en bestrating.
Het grove puin is ter plekke via een vergruizer tot verwerkbare puin voor de bouwwegen gemaakt.
Het tijdelijke parkeerterrein is geasfalteerd en sinds 8 januari 2018 in gebruik genomen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Trekankers (ground-ankers)
In het oorspronkelijke plan zouden we
geheide stalenbuis palen (vibro palen) toepassen.
Door Dura Vermeer is gekozen voor
geboorde trekankers,
dit geeft veel minder geluidsoverlast en zorgt ook voor aanzienlijk minder trillingen in de omgeving.
Er zijn inmiddels 1.042 trekankers geplaatst waarbij 5 machines werden ingezet.

 

 

Wat zijn trekankers?
Aan een grote boorkop worden steeds holle stalen buizen van ca. 4 m geschroefd.
Deze wordt tot ca. 24 meter lang de grond ingeboord.
Als hij op de juiste diepte is, wordt er een fijn beton door de buis en via de gaatjes in de boorkop onder de grond gespoten.
Op deze wijze ontstaat er onder in de grond rond de boorkop een grote betonnen prop, wat samen met de boorkop en buis, het anker maakt.
Later worden op de bovenzijde van het trekanker platen geschroefd om vast te maken aan de fundering van -2.
De trekankers blijven dus in de grond zitten. 

Boorkop met gaatjes en (naast de kist) de holle schroefbuizen van de trekankers

Na het bouwrijp maken van het terrein zijn er 930 damwandplanken van ca. 13 meter lang, geplaatst,
welke als z.g.n. U planken (2 damwandplanken naast elkaar) zijn gezet.

De totale omtrek van de bouwkuip is 720 meter.
Als we de planken achter elkaar leggen, hebben we bijna 
12 km damwand geplaatst.
Zodra alle betonnen vloeren en wanden van de kelder zijn gestort zullen de damwanden weer weggehaald worden.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bent u geïnteresseerd in het plan en het proces tot aan de bouw?