Plan en proces tot aan de bouw

De laatste fase in dit proces was de selectie voor de bouwkundig aannemer en de E&W installateur.

De keuzes zijn gemaakt en onze bouwpartners zijn:

Dura Vermeer                                                                 Homij Technische Installaties


Wij zijn zeer blij om met deze professionele organisaties het AFAS Experience Center te bouwen en van techniek te voorzien 

Niet heel gebruikelijk in de bouw, maar binnen één week na de overeenstemmingen zijn op 21 juli en 26 juli 2017
de Aannemersovereenkomsten, de Coördinatie-overeenkomst en het Communicatieprotocol getekend.
De bouw kan starten!

________________________________________________________________________________________________________________________________________


Proces hiervoor... 
Op 8 februari 2017 was er voor alle geïnteresseerde partijen in het Theater bij AFAS een Marktdag geweest, waarin het plan uitvoerig is toegelicht.
Deze Marktdag was ook het startsein  voor het offertetraject voor de 3 percelen; de Bouwkundig Aannemer, E- en W-Installateur.
Deze partijen zijn in de gelegenheid gesteld om voor hun discipline een selectieleidraad met bijlage op te vragen.
De sluitingsdatum voor het opvragen van de selectieleidraad was 15 februari 2017. 
Geïnteresseerde partijen die dit hebben gedaan konden hun definitieve aanmelding doen tot uiterlijk 23 februari 2017.
Uit deze Aanmelding zijn er per discipline, uiterlijk 1 maart 20175 partijen geselecteerd voor het vervolg traject.
In maart zijn met de geselecteerde partijen presentaties en gesprekken gevoerd, wat uiteindelijk heeft geleid tot 6 gegadigden.
Deze 6 Gegadigden hebben 3 maanden (april t/m juni 2017) de tijd gehad voor het doen van een Aanbieding.
 In de maand juli hebben we alle aanbiedingen met presentaties gewogen en weloverwogen de definitieve keuzes gemaakt.  

De sprekers op de Marktdag van 8 februari 2017
 Vlnr: Steef van der Veldt (Ontwerper), Rob Duindam (Architect), Melchert Leguit (Constructeur), Jurrian van Roon (Installatie Adviseur),
Michiel Verwijs (Advocaat) en Ton van der Veldt  (Opdrachtgever AFAS)

 

De Marktdag... een volle zaal met belangstellende...
______________________________________________________________________________


Begin 2011 is direct na de aankoop van de grond door AFAS  gestart met het maken van een Masterplan, waarin alle wensen en ideeën zijn vastgelegd.
Hierin is duidelijk omschreven wat we als AFAS  "wel" en "niet" willen doen.
Aan de hand van het Masterplan is er begin 2012 gestart met het maken van een concreet Ontwerp.
Zowel het Masterplan als het Ontwerp zijn in 4 jaar tijd (2011 t/m 2014) diverse keren geëvalueerd en aangepast.

Eind november 2014 is er door de aandeelhouders een definitief akkoord gegeven voor het realiseren van het nieuwe AFAS Experience Center


Vanaf 2015 t/m maart 2017 hebben we met ons Project adviseursteam de ontwerpen, keuzes en bestekken gemaakt.
Medio 2015 zijn er naar aanleiding van de welstand commissie nog een aantal wijzigingen in het voorlopig ontwerp doorgevoerd.
Na deze wijzigingen en het akkoord van welstand op 8 oktober 2015, is het voorlopig ontwerp eind 2015 over gegaan in het definitief ontwerp.
Per 1 januari 2015 is er gestart met de detail uitwerking binnen het voorlopig ontwerp en doorgegaan binnen het definitieve ontwerp.
De detail uitwerking is in samenwerking met het adviseursteam gerealiseerd in de geplande 2 jaar en 3 maanden (2015, 2016, t/m maart 2017).
De bestemmingsplan vergunning is medio 2016 afgegeven.
De omgevingsvergunning is op 21 februari 2017 definitief verleend.
De bestekken zijn in de periode november 2016 t/m maart 2017 afgerond.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Communicatie

Qua communicatie zijn eind november 2014 eerst de medewerkers van AFAS geïnformeerd.
Daarna op 16 december 2014 het college van de gemeente Leusden.
 21 april 2015 is theater de Flint en de Tuin geïnformeerd.
Op 23 april 2015 is er een presentatie gehouden voor de Gemeente Raad van Leusden.
Op 13 mei 2015 is er bij AFAS voor de omwonende en andere belangstellenden een informatieavond gehouden.
Vanaf begin 2015 is deze site het communicatie middel en voor iedere geïnteresseerde beschikbaar.
Deze site wordt continue van updates voorzien. 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Totstandkoming van het plan 

 

Het succes en de enorme groei van AFAS Software, was de aanleiding om op 7 januari 2011 de grond met gebouwen aan de Olmenlaan in Leusden aan te kopen.
De 46.770 m² grondoppervlakte moet genoeg mogelijkheden geven om de toekomstige expansie van AFAS te realiseren.
Hiermee is qua huisvesting de toekomst van AFAS in Leusden geborgd.

 

 

 

 

Het typische Bank Giro Centrale gebouw, ook wel "de bunker" geheten is in 1975 gebouwd.
Het gebouw was circa 10.000 M2 groot en werd hoofdzakelijk gebruikt voor de verwerking van betaalcheques en het girale bankverkeer.
Op hoogtij werkte er meer dan 600 medewerkers waaronder ca. 300 ponstypisten.
Vanaf 2005 werd het voor deze werkzaamheden overbodig en vertrok BGC/Interpay.
Hierna heeft UPSS / Unisys nog een kleine ruimte gehuurd.
Zij hebben als laatste gebruiker in november 2008 de deur achter zich dichtgetrokken.
Vanaf die tijd heeft het pand leeg gestaan.

 


Na onderzoek werd duidelijk dat het huidige Equens pand (v/h de Bank Giro Centrale) niet meer van deze tijd was en geen optie voor hergebruik.
In 2011 en 2012 is voor realisatie van de nieuwbouw, het pand gesloopt.