Actuele bouw planning en voortgang

                                                                                                                        

De bouw loopt vanaf september 2017 (26 maanden)

We liggen momenteel met alles goed op planning.
We zijn nu bezig om voor de winter alles glas en waterdicht te krijgen.
Het casco is volledig op hoogte voor zowel het Theater als het Hoofdkantoor.
De volledig hoofdconstructie (beton en staalbouw) is sinds 8 oktober 2019 gereed.

De aansluiting van het Atrium naar het restaurant was de laatste constructieve fase.

Momenteel worden er op diverse plaatsen aluminium buitenbeplating, ramen en buitendeuren geplaatst

Ook is men volop binnen bezig met vaste interieur bekleding en installaties 

Luchtfoto van 10 november 2019... de koepel op het Theater is zowat dicht...Het hoogste punt op het kantoor werd op 26 juni 2019 bereikt..... en ook gevierd...

Het hoogste punt op het Theater werd op 12 juli 2019 bereikt.... 3 weken voor de oorspronkelijke planning!
Inmiddels is ook de isolatie en het basis materiaal van de gevel op het Theater aangebracht... nu nog wachten op de beplating..

 De bouw-torenkraan in het midden is op 12 juli 2019 ontmanteld en verwijderd.
De torenkraan in het Theater (zie foto) is op 3 oktober 2019 ontmanteld.
De torenkraan bij het Kantoor is op 
2 november ontmanteld.

Timelapse bouw september 2017 t/m mei 2019

Zomaar een filmpje van het AFAS Experience Center in aanbouw op 6 juni 2019

Luchtfoto 10 november 2019... precies zoals het allemaal bedacht is... nu werkelijkheid...


Zicht op het glazen dak van het restaurant met de geïntegreerde zonnepanelen.

Rechter Kantoor toren met de basis gevel en toegang tot de parkeergarage op -1

Binnen worden er volop technische installaties geplaatst

De eerste toiletgroepen

De liften in de kantoor kernen zijn inmiddels ook geplaatst.. (maar nog niet in gebruik..) 

Constructie Atrium en Sportblad

Op weg in het Atrium met de dakconstructie naar de aansluiting met het Restaurant 

Gevels en glas op de verdiepingen in het Restaurant en Theater

Van het Theater zijn alle  verdiepingsvloeren gereed en is de toneeltoren op hoogte.
In de zaal zijn de lichtbruggen gemonteerd en is men bezig met de tribune opbouw.

De toneeltoren is constructief gereed en op volledige hoogte... en inmiddels ook aan de binnenzijde voorzien van geluidsisolatie

De inrit naar de -2 verdieping van de parkeergarage

De futuristische trappen van het balkon in de foyer

De definitieve gevelbeplating  en de aanleg van de warmte-koude bronnen...

De trappen in het Hoofdkantoor

Vooraanzicht hoofdkantoor... maar nog lekker ingepakt...

De inrichting van de bouwplaats

Op de bouwplaats staan 3 vaste bouwkranen opgesteld. (rood)
Er komen daarnaast af en toe 3 kleinere mobile bouwkranen (groen).

Op deze wijze vormen zij de mogelijkheid om overal genoeg hijscapaciteit te hebben.  

De 3 vaste bouwkranen


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Op 1 september 2017 zijn we begonnen met de bouw.
Op 10 november 2017 is de officiële start van de bouw gegeven.
Vanaf februari 2018 worden er met 3 bouwteams nagenoeg gelijktijdig de gebouwen opgebouwd.
De planning is dat de bouw op 31 augustus 2020 wordt opgeleverd.
Daarna is er een half jaar voor inrichting en inhuizing zodat AFAS er per 1 januari 2021 zich kan vestigen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hiervoor gerealiseerd


Wanden en kolommen op de keldervloer 
Op de gestorte vloeren van de kelder worden diverse wanden en kolommen geplaatst voor de -1 vloeren.

De buitenwand van het Theater

De binnenzijde van de Theater wand.Stortfases keldervloer
Na het heiwerk zijn de vloeren in fases gestort volgens onderstaand schema
De stort van de keldervloer heeft in zijn geheel  3 maanden in beslag genomen, van 29 juni t/m 27 september 2018

De laatste stort van de -2 vloer


Heiwerk
Het heiwerk heeft 3 maanden in beslag genomen, van 9 maart tot 8 juni 2018.
Afwisselend met één, twee of drie heistellingen.

 Daar er in het begin een aantal palen waren gebroken, zijn we gestopt met het voorboren c.q. woelen van de grond.
Hierdoor bleek de kans op breken veel minder te zijn, terwijl het heien zonder voor-woelen ook goed ging. 

De betonpalen zijn via een vracht van 5 palen aangevoerd met een gewicht van 30.000 kg
Dit was per dag 5 vrachtauto's met 25 palen met een totaal gewicht aan betonpalen van 150.000 kg.

De laatste paal !!

Per dag is er zo'n 2.300 m3  zand afgegraven en afgevoerd met 10 vrachtauto's die 10 ritten per dag deden.
Het soortelijk gewicht van zand is 1.450 kg, dit betekent dat er per dag 
drie miljoen driehonderdvijfendertigduizend kilo is
 afgevoerd.
 Via een weegbrug op het bouwterrein zijn de vrachtauto's met hun zandvracht gewogen.
  Het zand is daarna direct door naar de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort gebracht.
Waar er nog puin in het zand zat, is dit door een speciale zeefmachine eruit gehaald.
Bij het uitgraven zijn we nog 657 oude heipalen tegenkomen van het Bank Giro Centrale gebouw, welke allemaal zijn afgevoerd.
Gemiddeld over het gehele bouwoppervlakte is er tot een diepte van ca. 4,5 meter afgegraven. 
  
Onderstaand de doorgelopen routing en het aantal palen van het Heiwerk; "van Theater richting Hoofdgebouw".

Theater (T)  Fase 1 281 Heipalen geplaatst
Midden-Restaurant (M-R)  Fase 2+3 323 Heipalen geplaatst
Midden-Sport-Opleidingen (M-O)  Fase 4-1 + 4-2 + 5 181 Heipalen geplaatst
Hoofdgebouw (K)  Fase 6 220 Heipalen en is geplaatst
Totaal zijn er 1.005 Heipalen geslagen

_______________________________________________________________________________________________________________________________

75% van de bouwwegen op het terrein zijn aangelegd met puin van de bestaande keermuren en bestrating.
Het grove puin is ter plekke via een vergruizer tot verwerkbare puin, voor de bouwwegen, gemaakt.
Het tijdelijke parkeerterrein is geasfalteerd en sinds 8 januari 2018 in gebruik genomen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Trekankers (ground-ankers)
In het oorspronkelijke plan zouden we
geheide stalenbuis palen (vibro palen) toepassen.
Door Dura Vermeer is gekozen voor
geboorde trekankers,
dit geeft veel minder geluidsoverlast en zorgt ook voor aanzienlijk minder trillingen in de omgeving.
Er zijn inmiddels 1.042 trekankers geplaatst waarbij 5 machines werden ingezet.Wat zijn trekankers?
Aan een grote boorkop worden er steeds holle stalen buizen van ca. 4 m geschroefd.
Deze wordt tot ca. 24 meter lang de grond ingeboord.
Als hij op de juiste diepte is, wordt er een fijn beton door de buis en via de gaatjes in de boorkop onder de grond gespoten.
Op deze wijze ontstaat er onder in de grond rond de boorkop een grote betonnen prop, wat samen met de boorkop en buis, het anker maakt.
Later worden op de bovenzijde van het trekanker platen geschroefd om vast te maken aan de fundering van -2.
De trekankers blijven dus in de grond zitten. 

Boorkop met gaatjes en (naast de kist) de holle schroefbuizen van de trekankers

Na het bouwrijp maken van het terrein zijn er 930 damwandplanken van ca. 13 meter lang, geplaatst,
welke als z.g.n. U planken (2 damwandplanken naast elkaar) zijn gezet.

De totale omtrek van de bouwkuip is 720 meter.
Als we de planken achter elkaar leggen, hebben we bijna 
12 km damwand geplaatst.
Zodra alle betonnen vloeren en wanden van de kelder zijn gestort zullen de damwanden weer weggehaald worden.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Bent u geïnteresseerd in het plan en het proces tot aan de bouw?