Actuele bouw planning en voortgang


De bouw is vanaf september 2017 volop in gang
Op dit moment zijn we bezig met het heiwerk en verder uitgraven van de complete bouwput.
Inmiddels (22 mei 2018) moeten wij nog een 236 palen van de 1.005 slaan.
Vanaf maandag 15 mei is er een 3e heistelling bijgekomen.
Echter de planning van eind mei is niet geheel meer zeker omdat er helaas meer palen dan verwacht afbreken
waardoor er weer meer palen geheid moeten worden.
De huidige productie is ca. 26 palen per dag.
De planning is nu dat het heiwerk in de eerste week van juni 2018 gereed zal zijn.
Het heiwerk in het Theatergebied is klaar.
Het Theatergebied is ca. 1,5 meter dieper afgegraven voor het Theater de orkestbak en de liftputten.
Op deze diepte zijn de koppen van de betonpalen gesneld om het beton ijzer vrij te laten komen voor de verbinding aan de vloeren.
De betonvloer en de wanden van de orkestbak zijn inmiddels gestort en afgewerkt.
Nu worden de vloeren voor het Theater verder gestort en afgewerkt.
Daarnaast zijn er diverse lift en afvoerputten putten gestort en aangebracht. 
Inmiddels staat voor het kantoor, de 1e Bouwkraan.
De poeren, bekisting en staalwapening voor de 2e Bouwkraan wordt nu ook gemaakt. 
De 3e bouwkraan bij het Theater is tijdelijk en wordt nog vervangen door een vaste grotere bouwkraan.  

Heiwerk
Op vrijdag 9 maart 2018 zijn we begonnen met het heiwerk, afwisselend met één, twee of drie heistellingen.
 Daar er in het begin een aantal palen waren gebroken, zijn we gestopt met het voorboren c.q. woelen van de grond.
Hierdoor blijkt de kans op breken nu veel minder terwijl het heien zonder voor-woelen ook goed gaat. 

De betonpalen worden via een vracht van 5 palen aangevoerd met een gewicht van 30.000 kg
Dit is is per dag 5 vrachtauto's met 25 palen met een totaal gewicht aan betonpalen van 150.000 kg.

Per dag is er zo'n 2.300 m3  zand afgegraven en afgevoerd met 10 vrachtauto's die 10 ritten per dag deden.
Het soortelijk gewicht van zand is 1.450 kg, dit betekend dat er per dag 
drie miljoen driehonderdvijfendertigduizend kilo is
 afgevoerd.
 Via een weegbrug op het bouwterrein zijn de vrachtauto's met hun zandvracht gewogen.
  Het zand is daarna direct door naar de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort gebracht.
Waar er nog puin in het zand zat, is dit door een speciale zeefmachine eruit gehaald.
Bij het uitgraven zijn we nog 657 oude heipalen tegenkomen van het Bank Giro Centrale gebouw, welke allemaal zijn afgevoerd.
Gemiddeld over het gehele bouwoppervlakte is er tot een diepte van ca. 4,5 meter afgegraven. 

Op dit plaatje zie je nog d.m.v. de vierkantjes, de contouren van het oude BGC gebouw. 
  
Onderstaand de routing van het Heiwerk; "van Theater richting Hoofdgebouw".

 
Start heistelling 1 (rode pijl) Theater volgend de routing via Middendeel Restaurant naar Middendeel Opleidingen (1 - 2 en 5) .
Heistelling 2 (blauwe pijl) start iets later en volgt de route 1 - 3 - 4 en 6

Theater (T)  Fase 1 281 Heipalen is gereed
Midden-Restaurant (M-R)  Fase 2+3 323 Heipalen is op klein deel na gereed
Midden-Sport-Opleidingen (M-O)  Fase 4-1 + 4-2 + 5 krijgt 181 Heipalen en loopt door tot eind mei
Hoofdgebouw (K)  Fase 6 krijgt 220 Heipalen en is vrijdag 11 mei gereed
Totaal worden er 1.005 Heipalen geslagen
_______________________________________________________________________________________________________________________________


De inrichting van de bouwplaats ná het heiwerk
Op de bouwplaats staat nu rechts de 1e grote bouwkraan (rood)  in het midden zijn ze bezig met de poeren voor de 2e grote Bouwkraan (rood)
Links staat nu een kleinere bouwkraan die eerdaags wordt vervangen door de 3e grote bouwkraan (rood).
Er komen daarnaast 3 kleinere bouwkranen (groen).

Op deze wijze vormen zij de mogelijkheid om overal genoeg hijscapaciteit te hebben.  
________________________________________________________________________________________________________________________________

Hiervoor gerealiseerd

75% van de bouwwegen op het terrein zijn aangelegd met puin van de bestaande keermuren en bestrating.
Het grove puin is ter plekke via een vergruizer tot verwerkbare puin, voor de bouwwegen, gemaakt.
Het tijdelijke parkeerterrein is geasfalteerd en sinds 8 januari 2018 in gebruik genomen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Trekankers (ground-ankers)
In het oorspronkelijke plan zouden we
geheide stalenbuis palen (vibro palen) toepassen.
Door Dura Vermeer is gekozen voor
geboorde trekankers,
dit geeft veel minder geluidsoverlast en zorgt ook voor aanzienlijk minder trillingen in de omgeving.
Er zijn inmiddels 1.042 trekankers geplaatst waarbij 5 machines werden ingezet.Wat zijn trekankers?
Aan een grote boorkop worden er steeds holle stalen buizen van ca. 4 m geschroefd.
Deze wordt tot ca. 24 meter lang de grond ingeboord.
Als hij op de juiste diepte is, wordt er een fijn beton door de buis en via de gaatjes in de boorkop onder de grond gespoten.
Op deze wijze ontstaat er onder in de grond rond de boorkop een grote betonnen prop, wat samen met de boorkop en buis, het anker maakt.
Later worden op de bovenzijde van het trekanker platen geschroefd om vast te maken aan de fundering van -2.
De trekankers blijven dus in de grond zitten. 

Boorkop met gaatjes en (naast de kist) de holle schroefbuizen van de trekankers

Na het bouwrijp maken van het terrein zijn er 930 damwandplanken van ca. 13 meter lang, geplaatst,
welke als z.g.n. U planken (2 damwandplanken naast elkaar) zijn gezet.

De totale omtrek van de bouwkuip is 720 meter.
Als we de planken achter elkaar leggen, hebben we bijna 
12 km damwand geplaatst.
Zodra alle betonnen vloeren en wanden van de kelder zijn gestort zullen de damwanden weer weggehaald worden.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Op 1 september 2017 zijn we begonnen met de bouw.
Op 10 november 2017 is de officiële start van de bouw gegeven.
Vanaf februari 2018 worden er met 3 bouwteams nagenoeg gelijktijdig de gebouwen opgebouwd.
De planning is dat de bouw op 31 augustus 2020 wordt opgeleverd.
Daarna is er een half jaar voor inrichting en inhuizing zodat AFAS er per 1 januari 2021 zich kan vestigen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Bent u geïnteresseerd in het plan en het proces tot aan de bouw?