Actuele bouw planning en voortgang

                                                                                                                        

De bouw loopt vanaf september 2017 (30 maanden)

Voor de eind oplevering liggen we nog steeds op planning.
Omdat we op een aantal deeltrajecten achter liepen hebben we  voor de afbouw en installaties
Kantoor en Restaurant, Atrium en Vleugels de eind oplevering ook naar 1 september 2020 gezet,
net als het kantoor en het Theater.
We zijn sinds eind 2019 glas en waterdicht en ook voorzien van bouwwarmte.
De afronding van de gevelbeplating is verder uitgelopen en zal nu half april 2020 gereed zijn. 
Momenteel zijn we volop bezig met de installaties en (binnen) afbouw.
Daarnaast wordt er volop gewerkt aan het terrein en de waterpartijen rondom het gebouw.

De planning van de ontwikkeling van het terrein rondom het gebouw

Luchtfoto's 18 februari 2020....  precies zoals het allemaal bedacht is... nu werkelijkheid...

Het begin van de heuvel....

De vorderingen van de heuvel...

Rondom het gebouw zijn we bezig met de ontgraving van de "slotgracht c.q. vijver" hierin staat o.a. de futuristische lucht-uitblaas.. 

Creatie van de heuvel en de met hout beklede bergruimte voor de tuin  

Hier is in de vijver een betonnen plaat gestort en zijn de fonteinen geplaatst

Zicht op de werkzaamheden van het ontgaven van de vijver en de aanlegging van de onderlaag van de daktuin

De daktuinen krijgen al hun Cortenstalen plantenbakken...

Op de diverse daken zijn de looppaden voorzien van mos sedum met stapstenen

Op de kantoortoren is de glasbewassingslift geïnstalleerd   


De gevelbeplating van het kantoor is nagenoeg gereed...

Ook die van het Theater

Binnen in het kantoor worden de  systeemvloeren gelegd, wanden geschilderd of bekleed en installaties geïnstalleerd

De klimaatplafonds en sprinkler installaties onder de plafonds van de 4e kantoor verdieping 

In de pantry's, in het middengebied van het kantoor, wordt het vaste interieur geplaatst 

De aansluiting van het Atrium naar het restaurant was de laatste constructieve fase.
Hier ziet men ook al de betimmering van de debras ruimte waarvoor een groot buffet zal komen.

De koelcel staat al in de keuken..

De betonen vloeren met hun kanalen in het Restaurant en op haar vide zijn inmiddels ook gestort

De gestorte vloeren in het restaurant en zicht op het glazen dak met de geïntegreerde zonnepanelen en het raster van het plafond

Waar je ook kijkt wordt er gewerkt....... 

In de hal van het kantoor is inmiddels het tourniquet geplaatst.

In de grote hal van het Theater is het wachten op het golvend-glas wat uit China moet komen...

De koepel van het Theater gebouw is definitief glas dicht...

Van het Theater zijn alle  verdiepingsvloeren gereed en is de toneeltoren op hoogte.
In de zaal zijn de lichtbruggen gemonteerd en is men bezig met de tribune opbouw.
Onder de houtentribune wordt een z.g.n. plenum gecreëerd met lucht welke via roosters in de ruimte wordt geblazen.

Hier wordt gestart met het leggen van de toneelvloer

De zijwanden krijgen al hun rode Theater kleur en aankleding...

De rode metalen akoestische panelen worden geplaatst 

Zicht vanuit het balkon op de zaal en het toneel, waar de vloer ook al gereed is..

De orkestbak zit inmiddels vol met techniek zoals een liftconstructie om de speelvloer automatisch te kunnen afsluiten. 

De (paarse) lieren zijn geplaatst in de lierenkamers en de kabels worden nu geïnstalleerd

Zicht op de kabels boven het toneel.. 


Hiervoor......

Na meer dan 2 jaar en 4 maanden trouwe dienst te hebben bewezen...
is de tribune begin januari 2020 helaas verwijderd.
Dit i.v.m. de terrein werkzaamheden rondom het AFAS Experience Center.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2019

Het hoogste punt op het kantoor werd op 26 juni 2019 bereikt..... en ook gevierd...

Het hoogste punt op het Theater werd op 12 juli 2019 bereikt.... 3 weken voor de oorspronkelijke planning!
Inmiddels is ook de isolatie en het basis materiaal van de gevel op het Theater aangebracht... nu nog wachten op de beplating..

 De bouw-torenkraan in het midden is op 12 juli 2019 ontmanteld en verwijderd.
De torenkraan in het Theater (zie foto) is op 3 oktober 2019 ontmanteld.
De torenkraan bij het Kantoor is op 
2 november ontmanteld.

Timelapse bouw september 2017 t/m mei 2019

Zomaar een filmpje van het AFAS Experience Center in aanbouw op 6 juni 2019


De inrichting van de bouwplaats

Op de bouwplaats stonden 3 vaste bouwkranen opgesteld. (rood)
Daarnaast kwamen er af en toe 3 kleinere mobile bouwkranen (groen).

Op deze wijze vormde zij de mogelijkheid om overal genoeg hijscapaciteit te hebben.  

De 3 vaste bouwkranen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Op 1 september 2017 zijn we begonnen met de bouw.
Op 10 november 2017 is de officiële start van de bouw gegeven.
Vanaf februari 2018 worden er met 3 bouwteams nagenoeg gelijktijdig de gebouwen opgebouwd.
De planning is dat de bouw op 1 september 2020 wordt opgeleverd.
Daarna is er een half jaar voor inrichting en inhuizing zodat AFAS er per 15 december 2020 zich kan vestigen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hiervoor gerealiseerd


Wanden en kolommen op de keldervloer 
Op de gestorte vloeren van de kelder worden diverse wanden en kolommen geplaatst voor de -1 vloeren.

De buitenwand van het Theater

De binnenzijde van de Theater wand.Stortfases keldervloer
Na het heiwerk zijn de vloeren in fases gestort volgens onderstaand schema
De stort van de keldervloer heeft in zijn geheel  3 maanden in beslag genomen, van 29 juni t/m 27 september 2018

De laatste stort van de -2 vloer


Heiwerk
Het heiwerk heeft 3 maanden in beslag genomen, van 9 maart tot 8 juni 2018.
Afwisselend met één, twee of drie heistellingen.

 Daar er in het begin een aantal palen waren gebroken, zijn we gestopt met het voorboren c.q. woelen van de grond.
Hierdoor bleek de kans op breken veel minder te zijn, terwijl het heien zonder voor-woelen ook goed ging. 

De betonpalen zijn via een vracht van 5 palen aangevoerd met een gewicht van 30.000 kg
Dit was per dag 5 vrachtauto's met 25 palen met een totaal gewicht aan betonpalen van 150.000 kg.

De laatste paal !!

Per dag is er zo'n 2.300 m3  zand afgegraven en afgevoerd met 10 vrachtauto's die 10 ritten per dag deden.
Het soortelijk gewicht van zand is 1.450 kg, dit betekent dat er per dag 
drie miljoen driehonderdvijfendertigduizend kilo is
 afgevoerd.
 Via een weegbrug op het bouwterrein zijn de vrachtauto's met hun zandvracht gewogen.
  Het zand is daarna direct door naar de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort gebracht.
Waar er nog puin in het zand zat, is dit door een speciale zeefmachine eruit gehaald.
Bij het uitgraven zijn we nog 657 oude heipalen tegenkomen van het Bank Giro Centrale gebouw, welke allemaal zijn afgevoerd.
Gemiddeld over het gehele bouwoppervlakte is er tot een diepte van ca. 4,5 meter afgegraven. 
  
Onderstaand de doorgelopen routing en het aantal palen van het Heiwerk; "van Theater richting Hoofdgebouw".

Theater (T)  Fase 1 281 Heipalen geplaatst
Midden-Restaurant (M-R)  Fase 2+3 323 Heipalen geplaatst
Midden-Sport-Opleidingen (M-O)  Fase 4-1 + 4-2 + 5 181 Heipalen geplaatst
Hoofdgebouw (K)  Fase 6 220 Heipalen en is geplaatst
Totaal zijn er 1.005 Heipalen geslagen

_______________________________________________________________________________________________________________________________

75% van de bouwwegen op het terrein zijn aangelegd met puin van de bestaande keermuren en bestrating.
Het grove puin is ter plekke via een vergruizer tot verwerkbare puin, voor de bouwwegen, gemaakt.
Het tijdelijke parkeerterrein is geasfalteerd en sinds 8 januari 2018 in gebruik genomen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Trekankers (ground-ankers)
In het oorspronkelijke plan zouden we
geheide stalenbuis palen (vibro palen) toepassen.
Door Dura Vermeer is gekozen voor
geboorde trekankers,
dit geeft veel minder geluidsoverlast en zorgt ook voor aanzienlijk minder trillingen in de omgeving.
Er zijn inmiddels 1.042 trekankers geplaatst waarbij 5 machines werden ingezet.Wat zijn trekankers?
Aan een grote boorkop worden er steeds holle stalen buizen van ca. 4 m geschroefd.
Deze wordt tot ca. 24 meter lang de grond ingeboord.
Als hij op de juiste diepte is, wordt er een fijn beton door de buis en via de gaatjes in de boorkop onder de grond gespoten.
Op deze wijze ontstaat er onder in de grond rond de boorkop een grote betonnen prop, wat samen met de boorkop en buis, het anker maakt.
Later worden op de bovenzijde van het trekanker platen geschroefd om vast te maken aan de fundering van -2.
De trekankers blijven dus in de grond zitten. 

Boorkop met gaatjes en (naast de kist) de holle schroefbuizen van de trekankers

Na het bouwrijp maken van het terrein zijn er 930 damwandplanken van ca. 13 meter lang, geplaatst,
welke als z.g.n. U planken (2 damwandplanken naast elkaar) zijn gezet.

De totale omtrek van de bouwkuip is 720 meter.
Als we de planken achter elkaar leggen, hebben we bijna 
12 km damwand geplaatst.
Zodra alle betonnen vloeren en wanden van de kelder zijn gestort zullen de damwanden weer weggehaald worden.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Bent u geïnteresseerd in het plan en het proces tot aan de bouw?