Theaterzaal en Akoestiek

Het Theater heeft 850 zitplaatsen.
De zaal heeft 630 zitplaatsen.
Het balkon heeft  212 zitplaatsen en de 4 VIP balkons zitplaatsen.
De zaal heeft 18 rijen en het balkon 11 rijen.

 

Stoelenplan


De zaal heeft 18 rijen met 630 stoelen.
 Op rij 8 zijn aan de linker- en rechterzijde 2 x 5 stoelen verrijdbaar en verplaatsbaar,
waar dan 4 rolstoelen (geel gemarkeerd) kunnen worden geplaatst.
De blauw gemarkeerde stoelen zijn z.g.n. flexstoelen die eenvoudig te verwijderen zijn.
Dit wordt gebruikt bij het inhuizen van een voorstelling en of TV opnames. 
De stoelnummers gezien vanaf het podium:
Rechts tot het midden hebben een oneven nummer, beginnende bij
1, 3, 5 etc.
en Links tot het midden een even nummer, beginnende bij 
2, 4, 6 etc.

Het balkon heeft 11 rijen met 212 stoelen met speciale lange rugleuningen die mede dienen voor valbeveiliging.
Ook hier gezien vanaf het podium, zijn rechts de oneven stoelnummers en links de even stoelnummers.

Links de gekozen stoel voor het balkon en rechts de stoel voor in de zaal

De zitplaatsen zijn zo gesitueerd dat iedere plek een goede zichtlijn heeft

Op alle niveauhoogtes zijn aan beide zijden brede uitgangen met geluidssluizen 

Achter rij 7 loopt een breed pad, waar aan beide zijden ruimtes zijn voor rolstoelen.
Dit pad wordt ook gebruikt voor geluidstechniek en regie tijdens repetities.

De regie voor geluid en licht zit achterin de Theaterzaal.
Een open ruimte voor geluid in het midden en aan beide zijden 2 dichte ruimtes met glas.

Vanuit de regieruimte kan men onder de tribune door naar o.a. het podium.
Er komt een speciale goederenlift die rechtstreeks uitkomt in de regieruimte voor o.a. zware geluidstafels.Akoestiek

Aan de binnenzijde van de bol in de zaal, komt een speciale wand met diverse schotjes erin t.b.v. de akoestiek.
Ook voor de akoestiek komt bovenin de bol een verlaagd plafond die voor theatertechniek zal worden gebruikt
met daaronder hangende klankkaatsers. 

Akoestische binnenwanden die qua uitvoering zo in het interieur worden opgenomen

Akoestische binnenwand met verticale en horizontale schotten en aan de bovenzijde klankkaatsers

Doorsnee akoestische binnenwand, opgebouwd uit verticale en horizontale schotten

Vanaf bovenaf gezien de klankkaatsers met de akoestische binnenwand met verticale en horizontale schotten

Het model is door Peutz in een akoestisch model geplaatst en doorgerekend.
Hier komen de volgende conclusies uit:


Uit de berekende reflectiepatronen zijn géén  storende echo's meer te verwachten.

 

Verlaagd plafond in de zaal met daaronder de zwarte klankkaatsers

Dwarsdoorsnee Theaterzaal vanaf het podium