Theaterzaal en Akoestiek

Het Theater heeft  totaal 824 zitplaatsen.
De zaal heeft 612,  zitplaatsen inclusief 4 rolstoel plaatsen.
Het balkon heeft  204 zitplaatsen en de 4 VIP balkons zitplaatsen.
De zaal heeft 18 rijen en het balkon heeft 11 rijen.


De zitplaatsen zijn zo gesitueerd dat iedere plek een goede zichtlijn heeft

Op alle niveau hoogtes zijn aan beide zijde brede uitgangen met geluidssluizen 

Achter rij 7 loopt een breed pad, waar aan beide zijde ruimte's zijn voor rolstoelen.
Dit pad wordt ook gebruikt voor geluidstechniek en regie tijdens repetities. 

De regie voor geluid en licht zit achterin de Theaterzaal.
Een open ruimte voor geluid in het midden en aan beide zijde 2 dichte ruimtes met glas.

Vanuit de regieruimte kan men onder de tribune door naar o.a. het Podium.
Er komt een speciale goederenlift die rechtstreeks uitkomt in de regieruimte voor o.a. zware geluidstafels.Akoestiek

Aan de binnenzijde van de bol in de zaal, komt een speciale wand met diverse schotjes erin t.b.v. de akoestiek.
Ook voor de akoestiek komt bovenin de bol een verlaagd plafond die tevens voor theater techniek zal worden gebruikt
met daaronder hangende klankkaatsers. 

Akoestische binnenwand die afgedicht zal worden met doek en gaas

Akoestische binnenwand met verticale en horizontale schoten en aan de bovenzijde klankkaatsers

Doorsnee Akoestische binnenwand opgebouwd uit verticale en horizontale schoten

Vanaf bovenin gezien de klankkaatsers met de Akoestische binnenwand met verticale en horizontale schoten

Het model is door Peutz in een akoestisch model geplaatst en doorgerekend.
Hier komen de volgende conclusies uit:


Uit de berekende reflectiepatronen zijn géén  storende echo's meer te verwachten.Verlaagd plafond in de zaal met daaronder de klankkaatsers

Stoelenplan

De Zaal 18 rijen met 612 stoelen incl. 4 invalide plaatsen 

Het Balkon 11 rijen met 204 stoelen  

Dwarsdoorsnee theater zaal vanaf podium