Dak en techniek Hoofdgebouw

Op het dak bevinden zich op beide torens 2 technische ruimtes.
Het dak is voorzien van zonnepanelen en een glasbewassingsinstallatie.

Boven op de 5e verdieping is de technische ruimte.
Onderverdeeld in een trappenhuis, lift en technische ruimte.

Vanuit deze technische ruimte komt men via een zijdeur op het dak van de 5e verdieping

Trappenhuis en lift in de technische ruimte

Hal van de technische ruimte op de rechtertoren

Op de linkertoren bevindt zich op het dak van de 4e verdieping ook een technische ruimte,
nagenoeg gelijk als die van de rechtertoren

De technische ruimte heeft een directe uitgang naar het dak van de 4e verdieping

Op het dak de zonnepanelen en glaswasinstallatie's