Theater Techniek

Op dit moment zijn we i.s.m. Sifapro bv, bezig met het uitwerken van de bestekken voor de Theater techniek


Theatertechniek (directieleveringen ten tijde van de bouwfasen) 

Voor de theatertechniek zullen wij een beroep doen op bedrijven voor maatwerkinrichting(en) van het theater.
Met uitzondering van de zgn. Theater-Mechanische Installaties, zullen de leveranciers van de theatertechniek pas in een latere fase
de afbouw en opvolgende inrichtingsfase (van het theater) op de bouwlocatie de werkzaamheden komen uitvoeren.

Ten tijde van ruwbouw, c.q. voor het water- & winddicht maken door bouwkundig aannemer zal uitsluitend
de Theater-Mechanisch installateur in de bouwvergaderingen op afroep aanwezig zijn voor
de noodzakelijke afstemming en opvolging van concrete acties.
Daarbij zal de Theater-Mechanisch installateur voor het sluiten van het dak beperkte werkzaamheden uitvoeren
betreffende (hoofd)elementen van de Theater-Mechanisch staalconstructie, zijnde het  zaalplafond en toneel-rollenzoldervloer.

 Afbouwfase: Na het wind- & water dichtmaken van het theater-bouwdeel, zal de bouwkundig aannemer de primaire
voorzieningen aanbrengen voor vloeren, wanden en trappenhuizen overeenkomstig het theatertechnisch bestek.
Voorts zal er bouwtijd en veiligheid-gelieerde tijdelijke gebiedsafzettingen worden overeengekomen
tussen bouwkundig aannemer, E&W- installateur en de Theater-Mechanisch installateur,
voor verdere afbouwrealisatie van de theaterzaal en de toneeltoren.

De geprefabte theaterbruggen, gelieerde -bordessen en -trappen worden gemonteerd aan de
primaire gebouwconstructie door de  Theater-Mechanisch 
installateur.
Dit ook voor de rollenzolder, -toneelflexvloer/-speelvlak, -orkestbak en de Theater technische zaalplafondconstructies.
Parallel aan bovenstaande zullen er voorzieningen voor de overige theaterleveranciers worden gerealiseerd.
Deze leveranciers worden pas in een laatste fase van afbouwen betrokken bij het vervolmaken van het theater.

Onderverdeling Theatertechniek leveringen

1.

Theatermechanica-installaties
(Ruwbouw + Afbouw + Inrichtingsfase)

Installeren van theatermechanica: o.a. decortrekkeninstallatie, theaterbruggen, - bordessen en -trappen, de rollenzolder, takel en
rigging faciliteiten, de orkestbakinstallatie en realisatie van het theatertechnische zaalplafond inclusief akoestische plafondkaatsers.
Tevens monteren van theatertechnisch binnenkader gelieerd aan de speel-opening (zaal-toneel) en flexibele (te openen) speelvlak op toneel.

2.

Theaterfauteuils
(Inrichtingsfase)

Leveren en monteren van de vaste- en demontabele zaalstoelen, inclusief een rijstoelverlichtingsarmatuur en demontabele stoelblok-elementen.

3.

Theater video meekijk installatie
(Inrichtingsfase)

De back-of-house theatertechnische meekijk installatie specifiek voor theater zoals o.a. een IR-camara, dirigenten camera en TM safety-camera's en meekijk schermen.

4.

Stoffering, verduistering en railvoorziening.
(Inrichtingsfase)

Aanbrengen en leveren van afzwart stoffering, akoestische gordijnen en automatische verduistering van de toneeltoren, rail voorzieningen en inrichting van toneel en repetitieruimte. 

5.

Audio- en geluidseffecten installateur
(Halverwege Afbouw + Inrichtingsfase)

Installeren van geluidsversterking/weergave installatie in de theaterzaal, surround effect installatie, intercom, oproep en meeluister- voorzieningen zowel in de zaal, toneel alsmede alle periferie gebieden, back of house en front of house inclusief (multi) bekabeling/netwerk voor verbindingen tussen apparatuur en mix-voorziening / geluidseiland.  

6.

Theatertechnische lichtregeling 
(Inrichtingsfase)

Leveren en configureren van theatertechnische dimmers, bewegend licht, volgspots, specifieke netwerken voor theaterlicht.

7.

Meubileren Achterhuis Theater
(Inrichtingsfase)

Levering en montage voor o.a. kleedkamers, werkatelier en werkplaats inrichtingen.

8.

Meubileren overige Theater
(Inrichtingsfase)

Levering en montage o.a. diverse foyer inrichting en inrichting van de bar, buffetten en pantry's.