Constructie en Materialen

In 2015, 2016 en t/m maart 2017 zijn in samenwerking met de Architecten (Just Architects) en de Constructeurs (Pietsers Bouwtechniek)
de keuzes en bestekken gemaakt voor de Constructies en Materialen.

Conform deze uitgangspunten wordt nu in samenwerking met Dura Vermeer en Homij Technische Installaties het project gerealiseerd.

Totaal overzicht Constructie (grijs is Beton en Blauw is Staal) 

De volgende principe keuzes zijn gemaakt:


. De buitenwanden voor het gehele complex: Voorzetgevel beplating aluminium met een print  (ca. 12 mm).
  uiterlijk marmer structuur in  een 4 tal kleuren: Lichtgrijs, donker grijs voor het totale complex exclusief Theater.
  Theater in de kleuren Rosso en gebroken wit. Boven rand afsluiting gebouw: alucobond rvs. 
  Alles conform het ontwerp. . Gevel binnenwanden: Houtskeletbouw.. Kozijnen donker gemoffeld Aluminium met drie dubbel glas, waar noodzakelijk zonwerend.. Stalen buisprofielen en trekstangen met rvs uitstraling..  Zichtbare buiten kolommen in glanzend rvs uitstraling.. Theater koepel: Gecoat staal wit gemoffeld.. Parkeergarage buitenzijde: Architectonisch glad beton licht grijs.. Binnen trappen: Hicon Prefab beton. Binnen kolommen: staal in RVS uitstraling.. Vloeren: betonVoorbeeld materiaal Theater rosso en wit marmer uiterlijk.
Boven rand afsluiting gebouw: alucobond rvs. 

Voorbeeld materiaal Hoofdgebouw lichtgrijs en donker grijs, marmer uiterlijk.
Boven rand afsluiting gebouw: alucobond rvs.

Presentatie door Melchert Leguijt  (Constructeur Pieters Bouwtechniek) op de Marktdag van 8 februari 2017

De constructieve uitgangspunten zijn op diverse plekken in overleg met Dura Vermeer en Pieters Bouwtechniek voor de definitieve bouw 
gewijzigd. Zo is er i.p.v. de Vibro palen gekozen voor losse trekankers met losse prefab palen.

Langsdoorsnede met tweelaagsparkeren

Vooraanzicht kantoor met Stalen trekboog en Prefab kernen/bovenbouw

Dwarsdoorsnede Atrium en Bladen met Staalconstructie boven op betonnen dek.
Dek bestaande uit volstort-liggers

Restaurant met dubbel gekromd stalen dak

Doorsnede Linkerblad, Atrium en Restaurant

Doorsnede stuk Restaurant, Theater en Theater koepel

Langsdoorsnede Theater en Toneeltoren
Buitenkoepel bestaat uit Glas en Staal en de Binnenkoepel uit Staal en Beton

Doorsnede Toneeltoren
Stalen vakwerkliggers dragen Lierenzolder en Theatertechniek