Installaties en Bouwfysica

In 2015, 2016 t/m maart 2017 zijn in samenwerking met installatie adviseur Valstar Simonis en bouwfysica adviseur Peutz,
voorstellen en bestekken gemaakt voor de installaties en de bouwfysica.
Aan de hand van deze uitgangspunten, maar ook sterk kijkend wat er verbeterd en geoptimaliseerd kon worden,
is in samenwerking met Dura Vermeer en Homij Technische Installaties het project gerealiseerd.

 

Het AFAS Experience Center is zo optimaal mogelijk "duurzaam" ontwikkeld en rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

 

In het gehele ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met ecologische en milieu aspecten

Het complex is zo goed als energieneutraal (behoudens bij Theater voorstellingen gebruik)

 

 

Smart Building principes met inzet van sensoren **

Driedubbel glas

 

 

Zonnepanelen

Groene sedumdaken

 

 

Klimaatplafonds en waar noodzakelijk vloerverwarming

Akoestisch 100% recyclebaar vilt klimaatplafondsysteem

 

 

Warmtewisselaars,  warmtepompen etc.

 

 

Thermisch comfort en kwaliteit

 

 

Luchtverversing

 

 

Akoestiek

Geluidsisolatie

 

 

Vuilverwerking, perscontainers en afvoer

 

 

Beveiliging (veiligheid en risico inperking)

Brandveiligheid

Transportvoorzieningen

Led verlichting

Comfort van werken in technische ruimtes 

Glasvezel tot aan het bureau
50 Laadpalen voor elektrische auto's 

 

 

             Presentatie door Jurrian van Roon (Adviseur Valstar Simonis) op de Marktdag van 8 februari 2017.
let op! in deze presentatie zijn een aantal uitgangspunten niet meer van toepassingen en bij uitvoering  gewijzigd.
Voorbeelden hiervan zijn:

Er is één 3.000 KvA hoofd elektriciteitsaansluiting voor het gehele complex.
Als het gaat om de technische installatie, praten we over "één gebouw".
We hebben gekozen voor het DLS installatiesysteem van Homij.


Integrated MultiSensor
In samenwerking met Homij en de firma Celsius is een geïntegreerde Multi-Sensor ontwikkeld.
Deze sensor, die in nagenoeg ieder ruimte aan het plafond hangt, kent de volgende functionaliteiten:
- Ruimtetemperatuur meeting
- Relatieve luchtvochtigheid meeting
- 5 richtingsgevoelige lichtsensoren
- Geluidsensor
- Bluetooth-ontvanger
- IR-ontvanger
- Bewegingdetectie
- CO2 meeting

             

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt binnen het totale ontwerp 

Duurzaamheid / energie-neutrale uitgangspunten 

De huidige status van het Model "Technische Installaties" gemaakt door de Installatie adviseurs
en de te verwachte model werkzaamheden door de Aannemers c.q. Installateurs.

 

Impressie ventilatie Hoofdgebouw

Goten langs de gevels van het Atrium met voorzieningen (elektra, water en riolering)

Positie Transportinstallaties (liften)

 

Voorbeeld van de klimaatplafonds met led verlichting

Voorbeeld van de klimaatplafonds aan de binnenzijde

Klimaatplafonds "losgekoppeld" van esthetisch verlaagd plafond

Voorbeeld van het toeghepaste vilt systeemplafond

De meeste ruimtes zijn voorzien van "bekabelingsvloeren" voor een zo groot mogelijke flexibiliteit 

Detaillering van de luchtkanalen en units onder het theater voor o.a. het plenum onder de tribune

Detaillering van de luchtkanalen en units onder het theater

Detaillering van de luchtkanalen onder het theater op -3 t/m -1